LITE teleagintea

AUKERA ONAK ERRAZAK DIRELAKO

LITE berriak teleaginte baten oinarrizko funtzio guztiak biltzen ditu, JMA teknologiaren fidagarritasunarekin batera. Lau aginte arteko enfrentamendu bidezko 433 Mhz kode finkoen kopiak ahalbidetzen ditu, garaje-, hesi- edo sarbide-ateetarako. Guzti hori gailu konpaktu, oso arin eta zure bezeroei izugarri gustatuko zaien estilo batean.

Kode finkoak (433 Mhz)

Enfrentamendu bidezko kopia

4 teleaginte 1ean

+info

LITE Bideo promozionala

Play