ELVOX® ERT 1

ELVOX® ERT 1

ELVOX AGINTE EBOLUTIBOEI ALTA

ELVOX aginteari zuzenean bakarrik eman ahal zaio alta hargailuan.

Alta zuzeneko prozedura hargailuan

Ate irristakorra eta orria

1. Sakatu I2 hargailuaren botoia (P2).

2. Hargailuaren botoia sakatuta, sakatu programatu nahi den agintearen botoia.

3. Itxaron Led argiak klisk eginez memorizazioa berresten duen arte.

4. Askatu bi botoiak.

ECRU hargailua

1. Sakatu P1 hargailuaren botoia 2 segundoz. DL1 Led argiak berde kolorez kliskatuko du.

2. Hargailuaren P1 botoia askatu.

3. Sakatu programatzeko agintearen 1 botoia.

4. DL5 Led argi urdina kliskatzen hasiko da.

5. P1 sakagailua 2 segundoz sakatuz, DL2 Led argia berde kolorez hasiko da kliskatzen, 2. kanala memorizatzeko.

6. Sakatu programatzeko agintearen 2 botoia.

7. DL5 Led argi urdina kliskatzen hasiko da.

8. 3 eta 4 botoiak programatzeko 5etik 7rako urratsak errepikatu. DL3 eta DL4 Led argia piztuko dira eta egoera bakoitzean 3 eta 4 botoiak sakatu beharko ditugu.

9. Hedatze modutik irten nahi baldin bada, P1 edo P2 botoiak sakatuko dira bilbearen zain Led argi berdea kliskatzen hasten denean.