Legal Warning

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej marki lub nazwy handlowe wskazane w niniejszej witrynie stanowią wyłączną własność producentów wkładek i zamków, jak również producentów pilotów zdalnego sterowania. Wspomniane marki lub nazwy handlowe są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie produktu oryginalnego.

Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla osób zawodowo zajmujących się kopiowaniem pilotów zdalnego sterowania. Dane dotyczące produktów zawartych w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny. Przy każdorazowym zapewnieniu podstawowych właściwości produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, estetycznych lub innych bez wcześniejszego powiadomienia, mając na celu rozwój oferowanych produktów