SKOPIUJ SWOJEGO PILOTA

Wyszukaj model pilota oryginalnego w celu wykonania kopii na pilocie JMA

Legenda: Kliknij na obrazek, aby poznać wybraną definicję

Częstotliwość.

Rodzaj kodu

 1. Stały. Kod wygenerowany przez pilota jest zawsze taki sam. Nie istnieje żadna metoda szyfrowania i po duplikowaniu pilota kopia funkcjonuje bezpośrednio na odbiorniku
 2. Rolling. Kod wygenerowany przez pilota zmienia się po każdym przyciśnięciu. Należy wykonać kopie pilota, generując w ten sposób pilota tej samej marki i modelu, ale o innym numerze seryjnym, który powinien być następnie zarejestrowany na odbiorniku. Brak jest konkretnych instrukcji dla każdego z odbiorników w zakresie rejestracji kopii, zarówno jeżeli chodzi o rejestracje na odległość lub bezpośrednio na odbiorniku.

Przyciski

Auto programowanie. Pilot może być zaprogramowany na odbiorniku bez potrzeby pilota oryginalnego, jeżeli tryb radiowy jest włączony i pamięć nie jest pełna.

PROCES:

 1. Na przeciwko odbiornika należy przycisnąć przycisk pilota JMA przez 10 sekund aż do zgaśnięcia czerwonej lampki (po 4 sekundach) i następnie zapali się na zielono (po 10 sekundach).
 2. Po zapaleniu się zielonej lampki, należy puścić przycisk i odczekać aż lampka całkiem zgaśnie. Podczas procesu zielona lampka zapali się i zgaśnie wielokrotnie, w zależności od rodzaju kodu, aż całkowicie zgaśnie.

Jeżeli proces nie działa, należy spróbować standardowej metody kojarząc pilota oryginalnego bezpośrednio z odbiornikiem.

Copy

No copy

FOR: ACM® TX2 COLOR

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 2
 • AP NO
ACM® TX2 COLOR

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ACM® TX2 SMALL

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 2
 • AP NO
ACM® TX2 SMALL

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ADHER® A-433

 • F 433,92
 • C FIX CODE
 • B 1,2,3
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / LITE / M-NOVA / M-BT / SR-4V / SR-48
ADHER® A-433

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ADHER® CD

 • F 260
 • C FIX CODE
 • B 1,2,3
 • AP NO
 • SR-4V
ADHER® CD

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ADHER® CN 1-2

 • F 312
 • C FIX CODE
 • B 2
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / M-NOVA / M-BT / SR-4V
ADHER® CN 1-2

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ADHER® CN-1

 • F 312
 • C FIX CODE
 • B 1
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / M-NOVA / M-BT / SR-4V
ADHER® CN-1

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: ADYX® 433-HG BRAVO

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 4
 • AP YES
 • BT Slim / M-FR1 / M-NOVA / M-BT
ADYX® 433-HG BRAVO

Zobacz piloty kompatybilne JMA

Instrukcje dotyczące rejestracji

Drukuj

REJESTRACJA PILOTÓW EWOLUCYJNYCH GENIUS

Pilota GENIUS można zarejestrować bezpośrednio na odbiorniku lub zdalnie, używając pilota działającego już w instalacji.

Procedura rejestracji zdalnej

1. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przyciski P1 i P2 znajdujące się na zapamiętanym już w instalacji pilocie.

2. Przed upływem 10 sekund naciśnij ten sam przycisk, który chcesz zaprogramować na pilocie działającym już w instalacji.

3. Odbiornik wchodzi w tryb nauki, a dioda włączonego kanału zaświeci się na stałe.

4. Naciśnij przycisk, który chcesz zapamiętać na programowanym pilocie.

5. Aby dodać więcej pilotów, powtórz czynności opisane w punkcie 4.

6. Odczekaj 10 sekund, aż odbiornik wyjdzie z trybu programowania.

7. Powtórz wszystkie czynności dla kolejnego kanału.

Procedura rejestracji bezpośrednio na odbiorniku

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk odpowiadający kanałowi, który chcesz zapamiętać, SW1, aby zapamiętać CH1 i SW2, aby zapamiętać CH2. Dioda 1 lub dioda 2 zaświeci się na stałe, aby wskazać, że odbiornik wszedł w tryb nauki.

2. Przed upływem 10 sekund, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę przycisk na pilocie, który chcesz zapamiętać.

3. Jeżeli zapamiętywanie zakończyło się pomyślnie, dioda zamiga dwa razy.

4. Aby zapamiętać kolejne piloty, powtórz wszystkie czynności od punktu 2.

5. Po upływie 10 sekund od ostatniego zapamiętania, odbiornik wyjdzie automatycznie z trybu nauki.

FOR: ADYX® TM-433

 • F 433,92
 • C FIX CODE
 • B 1,2,3
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / LITE / M-NOVA / M-BT / SR-4V / SR-48
ADYX® TM-433

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: AERF® BT

 • F 433,92
 • C FIX CODE
 • B 1,2
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / LITE / M-NOVA / M-BT / SR-4V / SR-48
AERF® BT

Zobacz piloty kompatybilne JMA