Pilot M-Q MAX

PIERWSZY PILOT KWARCOWY BEZ USTAWIANIA RĘCZNEGO PODCZAS KOPIOWANIA

Pilot zdalnego sterowania JMA do kopiowania pilotów kwarcowych.

— Kopiowanie kodów stałych.

— Częstotliwość od 25 do 41 MHz.

— 4 piloty w 1. Skopiuj 4 oryginalne piloty na jednego pilota JMA.

— Kopiuj częstotliwość

— Automatyczne ustawianie częstotliwości i mocy, bez żadnej interwencji ręcznej.

— Możliwość połączenia z komputerem w celu pracy przy użyciu programu JMARemotesPro.

JEDEN PILOT DO WSZYSTKICH CZĘSTOT LIWO ŚCI, nie ma potrzeby wymiany elementu kwarcowego.

Wielofunkcyjne opr ogram owanie komp uterowe JMAREMOTESPRO.

+info