SKOPIUJ SWOJEGO PILOTA

Wyszukaj model pilota oryginalnego w celu wykonania kopii na pilocie JMA

Legenda: Kliknij na obrazek, aby poznać wybraną definicję

Częstotliwość.

Rodzaj kodu

 1. Stały. Kod wygenerowany przez pilota jest zawsze taki sam. Nie istnieje żadna metoda szyfrowania i po duplikowaniu pilota kopia funkcjonuje bezpośrednio na odbiorniku
 2. Rolling. Kod wygenerowany przez pilota zmienia się po każdym przyciśnięciu. Należy wykonać kopie pilota, generując w ten sposób pilota tej samej marki i modelu, ale o innym numerze seryjnym, który powinien być następnie zarejestrowany na odbiorniku. Brak jest konkretnych instrukcji dla każdego z odbiorników w zakresie rejestracji kopii, zarówno jeżeli chodzi o rejestracje na odległość lub bezpośrednio na odbiorniku.

Przyciski

Auto programowanie. Pilot może być zaprogramowany na odbiorniku bez potrzeby pilota oryginalnego, jeżeli tryb radiowy jest włączony i pamięć nie jest pełna.

PROCES:

 1. Na przeciwko odbiornika należy przycisnąć przycisk pilota JMA przez 10 sekund aż do zgaśnięcia czerwonej lampki (po 4 sekundach) i następnie zapali się na zielono (po 10 sekundach).
 2. Po zapaleniu się zielonej lampki, należy puścić przycisk i odczekać aż lampka całkiem zgaśnie. Podczas procesu zielona lampka zapali się i zgaśnie wielokrotnie, w zależności od rodzaju kodu, aż całkowicie zgaśnie.

Jeżeli proces nie działa, należy spróbować standardowej metody kojarząc pilota oryginalnego bezpośrednio z odbiornikiem.

Copy

No copy

FOR: WAYNE DALTON® 3BTM433

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 3
 • AP NO
WAYNE DALTON® 3BTM433

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® 5BWSB433

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 5
 • AP NO
WAYNE DALTON® 5BWSB433

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® E2PUSH

 • F 433,92
 • C FIX CODE
 • B 2
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / LITE / M-NOVA PRO / M-BT / SR-4V / SR-48
WAYNE DALTON® E2PUSH

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® E4F

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 4
 • AP NO
WAYNE DALTON® E4F

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® E5FIDRIVE

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 5
 • AP NO
WAYNE DALTON® E5FIDRIVE

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® S425

 • F 433,92
 • C FIX CODE
 • B 2,4
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / LITE / M-NOVA PRO / M-BT / SR-4V / SR-48
WAYNE DALTON® S425

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® STAR

 • F 868,3
 • C FIX CODE
 • B 2,4
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / M-NOVA PRO / M-BT / SR-48
WAYNE DALTON® STAR

Zobacz piloty kompatybilne JMA

FOR: WAYNE DALTON® TX02433

 • F 433,92
 • C ROLLING CODE
 • B 2
 • AP NO
 • BT Slim / M-FR1 / M-NOVA PRO / M-BT
WAYNE DALTON® TX02433

Zobacz piloty kompatybilne JMA

Instrukcje dotyczące rejestracji

Drukuj

REJESTRACJA PILOTÓW EWOLUCYJNYCH SOMMER

Pilota Sommer można zarejestrować tylko i wyłącznie bezpośrednio na odbiorniku.

Procedura rejestracji bezpośrednio na odbiorniku

1. Naciśnij przycisk B na odbiorniku.

a. Jeden raz dla kanału 1. Dioda LED (C.1) zaświeci się.

b. Dwa razy dla kanału 2. Dioda LED (C.2) zaświeci się.

Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wysłany żaden kod, odbiornik przełączy się na tryb działania zwykłego.

Aby przerwać tryb nauki: naciśnij wielokrotnie przycisk (B), aż wszystkie diody LED zgasną.

2. Naciśnij wybrany przycisk na nadajniku (D). Nadajnik wysyła kod radiowy do odbiornika.

Dioda LED odpowiadająca wybranemu kanałowi zacznie migać, po czy zgaśnie.

Aby zaprogramować na tym odbiorniku inne nadajniki, powtórz kroki opisane w punkta

ch 1 + 2.