Pilot M-BT

NAJBARDZIEJ KOMPLETNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ MOBILNĄ

Nowy pilot zdalnego sterowania M-BT w jednym urządzeniu łączy wszystkie funkcje wachlarza pilotów oferowanych przez JMA. Kopiowanie 95% kodów stałych i kodów zmiennych „Rolling Code” ponad 50 producentów przy wykorzystaniu najnowszej technologii mobilnej. System nie mógłby być prostszy i wygodniejszy: wystarczy połączyć pilota M-BT z telefonem komórkowym za pośrednictwem modułu Bluetooth i skorzystać z aplikacji JMAREMOTESPRO umożliwiającej tworzenie i kopiowanie pilotów.

WSZELKIE INFORMACJE W ZASIĘGU RĘKI

Proces odczytu i kopiowania bez konieczności użycia kabli lub urządzeń zewnętrznych.

+info